Prenesi iShopic aplikacijo!
qr code

Dobrodošli v spletni trgovini iShopic!

Košarica

Uvod

 

Spletno mesto iShopic.com si prizadeva zagotavljati storitve, ki so poštene in temeljijo na konsistentni politiki povpraševanja, ponudbe in prodaje ter koristijo uporabnikom, prodajalcem, kupcem in oglaševalcem. Bistvo ponudbe spletnega mesta iShopic temelji na poslovnem sodelovanju. Poleg tega so predstavljene glavne lastnosti spletnega mesta iShopic in tudi nadaljnje usmeritve pri razvoju spletnega mesta iShopic.

Osnovno poslanstvo je zagotavljanje profesionalnih, celostnih in kakovostnih storitev za povečanje uspešnosti oz. konkurenčnosti podjetij, posameznikov in/ali poslovnih, projektnih in interesnih skupin na domačem in globalnem trgu. Vzpostavljamo vsa tista poslovna in ostala partnerstva ter razvijamo vse tiste dejavnosti, ki so povezane z osnovnim poslanstvom in predstavljajo posamezen element v paleti celostne ponudbe iShopic, pri tem si prizadevamo zagotoviti sinergijski učinek posameznih dejavnosti.

Velik pomen dajemo informacijam, znanju in povezovanju podjetij, posameznikov in skupin kot ključnih konkurenčnih dejavnikov novega tisočletja.

Z našimi uporabniki in obiskovalci, sodelavci ter partnerji želimo vzpostaviti medsebojno zaupanje in razvijati dolgoročne odnose, zato je zadovoljstvo naših strank, sodelavcev in partnerjev v središču naših prizadevanj. Profesionalna, kakovostna in celostna ponudba zahteva interdisciplinarna strokovna znanja, ki pridejo do izraza v ustvarjalnem okolju, ki spodbuja inovativnost, podjetnost, skupinsko in projektno delo, odgovornost ter sodelovanje in povezovanje notranjih ter zunanjih (slovenskih in tujih) strokovnjakov.

Interese uporabnika zastopamo profesionalno in pri tem ščitimo njegovo zasebnost. Spoštujemo različnost poslovnih interesov, različne kulture in religije ter iščemo skupne imenovalce, ki vodijo do poslovnega uspeha vseh vpletenih partnerjev.

Zavedamo se, da s skupnimi močmi zmoremo več. Zato vas vabimo k sodelovanju, saj ocenjujemo, da bi skupno poslovno sodelovanje: