Prenesi iShopic aplikacijo!
qr code

Dobrodošli v spletni trgovini iShopic!

Košarica

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov po GDPR (General Data Protection Regulation)

 

1. VELJAVNOST IN UPORABA UPORABA TE POLITIKE


Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za spletno mesto iShopic.com, ki je dostopno na spletnem naslovu https://www.ishopic.com, s katerim upravlja družba iShopic d.o.o., Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana. 

Izrazi „uporabnik“, „spletno mesto“ in „ponudnik“ imajo v tej politiki enak pomen kot v pravnih obvestilih spletnega mesta iShopic.com. 

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike. 

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami. 

Ponudnik vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s to politiko ali njenimi spremembami ali dopolnitvami, da zapustijo spletno mesto in ga tudi v bodoče ne uporabljajo več. 

 

2. KATERI PODATKI O UPORABNIKIH SE ZBIRAJO

   
Za fizične osebe

 

Ponudnik o uporabnikih, ki so fizične osebe, ob prijavi oz. registraciji na spletnem mestu zbira naslednje osebne podatke: uporabniško ime in e-poštni naslov. Posredovanje teh podatkov je obvezno oz. temelji na podlagi izrecne privolitve uporabnika oziroma njegove podaje soglasja z namenom registracije in kreiranja profila. Brez posredovanja teh podatkov se uporabnik ne more prvič prijaviti oz. registrirati na spletnem mestu. E-poštni naslov mora biti delujoč, uporabnik pa mora imeti do njega dostop.

Ponudnik o uporabnikih na spletnem mestu zbira še naslednje osebne podatke:

Posredovanje osebnih podatkov, naštetih v 2. odstavku te točke, je prostovoljno. Uporabnik, ki na spletnem mestu prodaja blago mora te podatke obvezno vnesti. Uporabnik, ki na spletnem mestu le kupuje, mora vnesti podatke potrebne za nakup in dostavo blaga, ostale podatke pa posreduje le, če to želi. Ob posredovanju osebnih podatkov se uporabnik strinja z njihovo obdelavo v obsegu in z namenom, za katerega je osebne podatke posredoval. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic, lahko pa je prikrajšan za določene ugodnosti ali uporabniško izkušnjo.

Ponudnik o kupcih, ki so fizične osebe, zbira še naslednje osebne podatke, ki so povezani z nakupi preko spletnega mesta: kupljeni izdelki/storitve, datum nakupa, cena posameznih kupljenih izdelkov/storitev in skupna cena nakupa, način nakupa, ponujena cena za izdelek/storitev, datum plačila kupnine, način plačila kupnine (plačilno sredstvo), številka transakcijskega računa, datum potrditve prejema kupljenih izdelkov/storitev oziroma dejstvo, da uporabnik ni potrdil prejema kupljenih izdelkov/storitev, dejstvo, da je imel uporabnik pripombe na kupljene izdelke/storitve ali da ni imel pripomb ter naslov za pošiljanje izdelkov/storitve.

Ponudnik o prodajalcih, ki so fizične osebe, zbira še naslednje osebne podatke, ki so povezani s prodajami preko spletnega mesta: ponujeni izdelki/storitve, datum prodaje, datum, ko je bil prodajalec obveščen o prejemu kupnine, datum pošiljanja izdelkov/storitev kupcu, datum nakazila kupnine ter številko transakcijskega računa.

Ponudnik ne zbira podatkov, ki se nanašajo na plačilo s kreditnimi karticami in jih uporabniki posredujejo preko spletnega mesta. Te podatke zbira izključno ponudnik plačevanja s kreditnimi karticami, to je Delavska Hranilnica d.d.

Ponudnik v okviru statistike obiska spletnega mesta zbira tudi IP naslove omrežij, iz katerih so uporabniki dostopali do spletnega mesta ter karakteristike strojne in programske opreme, s katero so uporabniki dostopali do spletnega mesta, vendar na podlagi teh podatkov ni mogoča identifikacija uporabnikov.

Ponudnik na spletnem mestu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov.

 

Za pravne osebe

 

Ponudnik o uporabnikih, ki so pravne osebe, ob prvi prijavi oz. registraciji na spletnem mestu zbira naslednje osebne podatke: uporabniško ime in e-poštni naslov. Posredovanje teh podatkov je obvezno oz. temelji na podlagi izrecne privolitve uporabnika oziroma njegove podaje soglasja z namenom registracije in kreiranja profila. Brez posredovanja teh podatkov se uporabnik ne more prijaviti oz. registrirati na spletnem mestu. E-poštni naslov mora biti delujoč, uporabnik pa mora imeti do njega dostop.

Ponudnik o uporabnikih na spletnem mestu zbira še naslednje osebne podatke:

Posredovanje osebnih podatkov, naštetih v 2. odstavku te točke, je prostovoljno. Uporabnik, ki na spletnem mestu prodaja blago mora te podatke obvezno vnesti. Uporabnik, ki na spletnem mestu le kupuje mora vnesti podatke potrebne za nakup in dostavo blaga, ostale podatke pa posreduje le, če to želi. Ob posredovanju osebnih podatkov se uporabnik strinja z njihovo obdelavo v obsegu in z namenom, za katerega je osebne podatke posredoval. Uporabnik, ki ponudniku ne posreduje neobveznih osebnih podatkov, zaradi tega ne trpi nobenih škodljivih posledic, lahko pa je prikrajšan za določene ugodnosti ali uporabniško izkušnjo.

Ponudnik o kupcih, ki so pravne osebe, zbira še naslednje osebne podatke, ki so povezani z nakupi preko spletnega mesta: kupljeni izdelki/storitve, datum nakupa, cena posameznih kupljenih izdelkov/storitev in skupna cena nakupa, način nakupa, ponujena cena za izdelek/storitev, datum plačila kupnine, način plačila kupnine (plačilno sredstvo), številka transakcijskega računa, datum potrditve prejema kupljenih izdelkov/storitev oziroma dejstvo, da uporabnik ni potrdil prejema kupljenih izdelkov/storitev, dejstvo, da je imel uporabnik pripombe na kupljene izdelke/storitve ali da ni imel pripomb ter naslov za pošiljanje izdelkov/storitve.

Ponudnik o prodajalcih, ki so pravne osebe, zbira še naslednje osebne podatke, ki so povezani s prodajami preko spletnega mesta: ponujeni izdelki/storitve, datum prodaje, datum, ko je bil prodajalec obveščen o prejemu kupnine, datum pošiljanja izdelkov/storitev kupcu, datum nakazila kupnine ter številko transakcijskega računa.

Ponudnik ne zbira podatkov, ki se nanašajo na plačilo s kreditnimi karticami in jih uporabniki posredujejo preko spletnega mesta. Te podatke zbira izključno ponudnik plačevanja s kreditnimi karticami, to je Delavska Hranilnica d.d.

Ponudnik v okviru statistike obiska spletnega mesta zbira tudi IP naslove omrežij, iz katerih so uporabniki dostopali do spletnega mesta ter karakteristike strojne in programske opreme, s katero so uporabniki dostopali do spletnega mesta, vendar na podlagi teh podatkov ni mogoča identifikacija uporabnikov.

Ponudnik na spletnem mestu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike, vendar na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov.

 

3. OBDELAVA PODATKOV

  
Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi s podatki o uporabnikih zaupa tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki.

 

4. VAROVANJE PODATKOV IN ČAS HRAMBE


Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih predpisuje Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci, ki so zavezani k varovanju uporabnikovih osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov.

Vsi podatki o uporabniku se ponudniku posredujejo preko varne povezave (https) in so zaščiteni s protokolom TLS (Transport Layer Security), s pomočjo katerega se poslani podatki kriptirajo. Ponudnik redno izvaja varnostno kopiranje podatkov.

Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ki so navedeni pod točko 3. te politike. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob prijavi oz. registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status prijavljenega oz. registriranega uporabnika in še eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

 

5. PRAVICE UPORABNIKOV


Ponudnik bo uporabniku, ki je ob prijavi oz. registraciji ali kasneje izrazil željo po prejemanju elektronskih sporočil ponudnika, prodajalcev ali tretjih oseb, kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način od prejemanja odjavi.

Uporabnik lahko kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar lahko stori v nastavitvah svojega uporabniškega profila na spletnem mestu. Prav tako dano soglasje uporabnik delno ali v celoti kadarkoli prekliče.

Uporabnik ima tako pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točkah e) ali f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Uporabnik lahko od ponudnika z zahtevo, ki jo pošlje na dpo(afna)ishopic.com, zahteva, da ponudnik dopolni ali popravi podatke, ki se nanašajo nanj in ki so nepopolni ali napačni, če gre za podatke, ki jih ni mogoče spremeniti na način iz 2. odstavka te točke. Dokazno breme, da so podatki nepopolni ali napačni, nosi uporabnik.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na dpo(afna)ishopic.com, zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira ali obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat na vsake 3 mesece.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na dpo(afna)ishopic.com, zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat na vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Uporabnik lahko z zahtevo, ki jo pošlje na dpo(afna)ishopic.com, zahteva, da ponudnik trajno izbriše vse podatke, ki se nanašajo nanj. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne. Uporabnik je seznanjen in soglaša, da mu z izbrisom vseh podatkov, ki se nanašajo nanj, skladno s Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov iShopic.com preneha status prijavljenega oz. registriranega uporabnika in vse pravice, povezane s tem statusom.


 

6. POOBLAŠČENEC ZA VARSTVO PODATKOV

 

V vseh zadevah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in uveljavljanju pravic je uporabniku na voljo naš pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov. 

Pooblaščenca lahko kontaktirate na elektronskem naslovu: dpo(afna)ishopic.com

 

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

  
Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri prijavi oz. registraciji ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

 

8. KONČNE DOLOČBE

  
Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta politika pa velja naprej brez te določbe.Ta politika zasebnosti velja od 25.05.2018.