Prenesi iShopic aplikacijo!
qr code

Dobrodošli v spletni trgovini iShopic!

Košarica

Reševanje zapletov pri nakupu - pritožba

 

Če je prodajalec fizična oseba

 

Po prejetju kupljenega izdelka ima kupec možnost pritožbe v roku 2-dni. V primeru pritožbe s strani kupca, si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da pozove prodajalca k predložitvi dokazila (npr. izvod paketne spremnice, povratnica ipd.) o uspešni dostavi blaga. V kolikor prodajalec dokazila ne posreduje v zahtevanem roku 3 dni, mu spletno mesto iShopic ni dolžan posredovati kupnine. 

Kupci so do uveljavljanja pritožb oziroma 2-dnevnega roka za preklic upravičeni v primeru:

Zagotavljamo povračilo celotne kupnine oziroma, v kolikor se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače v okviru spornega roka (8 dni). Povračilo celotne kupnine velja le v primeru pravočasne pritožbe s strani kupca, v nasprotnem primeru se bodo sredstva avtomatsko nakazala prodajalcu in bo tako moral kupec reševati zaplet direktno s prodajalcem! 

Ko pride do pritožbe s strani kupca, si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da od prodajalca zahteva potrdilo dostavne službe (velja tudi za kupca v primeru vračila izdelka prodajalcu), s katerim se dokazuje, da je bilo blago odposlano. V nasprotnem primeru si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da plačana sredstva zadrži, dokler se spor ne reši oziroma jih vrne kupcu.
Kupec mora v tem primeru blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini in obliki vrniti prodajalcu v 8 dneh od rešitve spora/pritožbe. Kupec blago pošlje preko dostavne službe GLS prodajalcu. 

Vse stroške, povezane z vračilom blaga, nosi kupec.


iShopic d.o.o. se zavezuje, da spoštuje veljavno zakonodajo na področju varstva potrošnikov. Morebitne pritožbe uporabnikov v zvezi z nakupi ali prodajami na spletnem mestu www.ishopic.com, obravnava administrativni oddelek. Vse pritožbe bomo obravnavali najkasneje v roku 8-ih delovnih dni in sam postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje iShopic se zavezuje, da bo varoval podatke pritošnika in jih ne bo razkrival tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika ali v primeru uradne odločbe državnega preiskovalnega organa ali institucije.


iShopic d.o.o. si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno, saj sodno reševanje lahko predstavlja nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo ob reševanju spora.


V primeru zlorab uveljavljanja pritožb, si spletno mesto iShopic pridružuje pravico, da uporabniku zaračuna transakcijske stroške v breme vračila sredstev in ga blokira do nadaljnjega. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve goljufije, nepoštene poslovne prakse, nezakonite prodaje, prodaje v nasprotju s ponudnikom plačljivih sredstev ali uspešnega chargebacka, si iShopic pridružuje pravico prodajalcu zaračunati nastale stroške.

 

Če je prodajalec trgovec - pravna oseba

 

V primeru, da kupec - potrošnik (kot je le-ta opredeljen v Zakonu o varstvu potrošnikov) sklene pogodbo na daljavo s podjetjem (kot je le-to opredeljeno v Zakonu o varstvu potrošnikov), ima pravico, da se pritoži ali odstopi od pogodbe v 14-dneh od prejema blaga, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu mora potrošnik posredovati podjetju na dogovorjen način. Za sporočilo o odstopu se šteje tudi vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe. 

Kupci so do uveljavljanja pritožb oziroma 14-dnevnega roka za preklic in povračila celotne kupnine upravičeni v primeru:

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe oziroma 14-dnevni rok za pritožbo ne velja za nekatere izdelke, denimo: 


Zagotavljamo povračilo celotne kupnine oziroma, v kolikor se kupec in prodajalec ne dogovorita drugače v okviru spornega roka (8 dni). Povračilo celotne kupnine velja le v primeru pravočasne pritožbe s strani kupca, v nasprotnem primeru se bodo sredstva avtomatsko nakazala prodajalcu in bo tako moral kupec reševati zaplet direktno s prodajalcem! 

Ko pride do pritožbe s strani kupca, si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da od prodajalca zahteva potrdilo dostavne službe (velja tudi za kupca v primeru vračila izdelka prodajalcu), s katerim se dokazuje, da je bilo blago odposlano. V kolikor prodajalec dokazila ne posreduje v zahtevanem roku 3 dni, mu spletno mesto iShopic ni dolžan posredovati kupnine. V tem primeru si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da plačana sredstva zadrži, dokler se spor ne reši oziroma jih vrne kupcu. V tem primeru oz. v primeru odstopa od pogodbe mora potrošnik blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti prodajalcu v 8 dneh od rešitve spora/pritožbe oz. sporočila o odstopu od pogodbe. Kupec blago pošlje preko dostavne službe GLS prodajalcu. 
 

Vse stroške, povezane z vračilom blaga, nosi kupec.


iShopic d.o.o. se zavezuje, da spoštuje veljavno zakonodajo na področju varstva potrošnikov. Morebitne pritožbe uporabnikov v zvezi z nakupi ali prodajami na spletnem mestu www.ishopic.com, obravnava administrativni oddelek. Vse pritožbe bomo obravnavali najkasneje v roku 8-ih delovnih dni in sam postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje iShopic se zavezuje, da bo varoval podatke pritošnika in jih ne bo razkrival tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika ali v primeru uradne odločbe državnega preiskovalnega organa ali institucije. 
iShopic d.o.o. si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno, saj sodno reševanje lahko predstavlja nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo ob reševanju spora.


V primeru zlorab uveljavljanja pritožb, si spletno mesto iShopic pridružuje pravico, da uporabniku zaračuna transakcijske stroške v breme vračila sredstev in ga blokira do nadaljnjega. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve goljufije, nepoštene poslovne prakse, nezakonite prodaje, prodaje v nasprotju s ponudnikom plačljivih sredstev ali uspešnega chargebacka, si iShopic pridružuje pravico prodajalcu zaračunati nastale stroške.