Skupina izdelkov
Avdio in video
Avto moto - navtika - aviacija
Dom in vrt
Elektro oprema in energija
Embalaža, tisk, umetne mase in surovine
Fotografija in Optika
Hrana in pijača
Hobi in zbirateljstvo
Igrače in otroška oprema
Kmetijstvo in gozdarstvo
Lepota in zdravje
Oblačila, obutev, modni dodatki
Pisarna in poslovna oprema
Računalništvo
Storitve in obrt
Stroji, orodja in merilna tehnika
Šolske potrebščine, knjige, revije
Šport in prosti čas
Telefonija
Turizem, letalske karte in vstopnice
Varstvo in zaščita
Napredno iskanje

Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta

   

Pravna obvestila spletnega mesta iShopic
 
1. Pravila uporabe
2. Splošni pogoji
3. Pogoji dražbe (pravila licitiranja) 
 

1. PRAVILA UPORABE

 

1.1 Veljavnost in uporaba Pravil uporabe

  
Ta pravila uporabe veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto iShopic.com, ki je v času sprejetja teh pravil uporabe dostopen na spletnem naslovu https://www.ishopic.com (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravlja podjetje iShopic d.o.o., Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: spletno mesto iShopic).
 
Ta pravila uporabe veljajo za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh pravil uporabe lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.
 
Ta pravila uporabe zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pravil uporabe, ter da je seznanjen s Politiko zasebnosti.
 
Ta pravila uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pravili in pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami. 
 

1.2 Uporaba spletnega portala

  
Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom in pravili. Pri tem bo upošteval načela kulturnega in civiliziranega dialoga in spletnega komuniciranja ter se bo vzdržal vseh ravnanj, ki bi posegala v pravice iShopica, drugih uporabnikov ali tretjih oseb ali ki bi tem osebam povzročile ali utegnile povzročiti škodo.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko spletno mesto iShopic brez predhodnega obvestila izbriše uporabniški račun in/ali začasno onemogoči dostop do portala. Ob ponavljanju kršitev lahko spletno mesto iShopic uporabniku brez predhodnega obvestila trajno onemogoči dostop do portala.

Spletno mesto iShopic si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne onemogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, zaradi česar je lahko uporaba spletnega mesta omejena.

1.3 Registrirani uporabniki


Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so nekateri deli spletnega mesta oziroma določene funkcionalnosti dostopni samo tistim uporabnikom, ki so na spletnem mestu opravili registracijo (v nadaljevanju: registrirani uporabnik).

Registriranemu uporabniku se na spletnem mestu iShopic.com dodeli uporabniški račun.

Registracija je prostovoljna, odločitev zanjo pa v celoti prepuščena uporabniku. Registrirani uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da spletno mesto iShopic njegove podatke, ki jih je posredoval ob registraciji, trajno in učinkovito izbriše. Z izbrisom se uporabniku izbriše uporabniški račun in mu tako preneha status registriranega uporabnika in vse pravice, povezane z njim. Izbris se lahko izvrši kadarkoli, razen v primeru dražbe, v kateri uporabnik sodeluje kot kupec ali prodajalec, se le-ta izvede, ko se dražba zaključi. Uporabnik se lahko kadarkoli ponovno registrira.

V primeru navedbe neresničnih podatkov ob registraciji si iShopic pridržuje pravico takšen profil blokirati oz. izbrisati.

Spletno mesto iShopic lahko spremeni pogoje za dostop do spletnega mesta ali za uporabo spletnega mesta ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti, o čemer bo opozoril oz. obvestil vnaprej.

Spletno mesto iShopic lahko registriranemu uporabniku po e-naslovu pošilja splošna obvestila, ki so vezana na uporabnikovo aktivnost na spletnem mestu ter na dodeljevanje, spreminjanje ali urejanje uporabniškega računa.

Če ima registrirani uporabnik, ki kupuje in/ali prodaja na spletnem mestu, več kot 2 negativna komentarja ima spletno mesto iShopic pravico, da mu izbriše račun in/ali blokira dostop do spletnega mesta.

1.4 Uporabniško ustvarjene vsebine

 
Objava vsebin na spletnem mestu je omogočena samo registriranim uporabnikom.

Prispevki (opisi in slike prodajnih izdelkov/storitev, komentiranje izdelkov/storitev, komentiranje prodajalcev) se lahko pošiljajo le preko spletnega mesta. Prispevki, ki jih uporabnik pošlje na drugačen način (npr. po e-naslovu), ne bodo upoštevani in objavljeni.

Kupec, ki na predpisan način kupi izdelek/storitev od prodajalca, lahko na spletnem mestu poda komentar (oceno) tega izdelka/storitve. Kupec, ki na spletnem mestu sprejme ponudbo prodajalca, lahko na spletnem mestu poda komentar (oceno) tega prodajalca. Prav tako lahko prodajalec, ki proda svoj izdelek na spletnem mestu, poda komentar (oceno) tega nakupa oziroma kupca.

Spletno mesto iShopic ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za objavo uporabnikovih prispevkov. Odločitev, ali bo objavil prispevke, kdaj in na kakšen način jih bo objavil, je v izključni pristojnosti spletnega mesta iShopic.

Če prispevek uporabnika izpolnjuje kriterije za avtorsko delo, uporabnik s pošiljanjem prispevka na spletno mesto na iShopic izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, vključno z neomejeno naklado, prenaša vse materialne avtorske pravice na poslanem prispevku, vključno s shranitvijo in distribucijo v elektronski obliki, s tonskim in vizualnim snemanjem, z uporabo na trgovskem blagu in s pravico uvoza. Uporabnik dovoljuje spletnemu mestu iShopic, da prispevek ali njegov sestavni del zavaruje in uporablja kot znak razlikovanja. Spletno mesto iShopic lahko pravice iz tega odstavka prenaša naprej na tretje osebe brez omejitev. Uporabnik se v svojem imenu in v imenu svojih pravnih naslednikov nepreklicno odpoveduje vsem sedanjim in bodočim zahtevkom materialne ali nematerialne narave do spletnega mesta iShopic, ki bi izvirali iz dejstva, da spletno mesto iShopic prispevek, ki ga je objavil uporabnik, kakor koli izkorišča.

Spletno mesto iShopic ne prevzema nobenega jamstva glede trajanja objave prispevkov in glede njihovega shranjevanja ali varnostnega kopiranja. Spletno mesto iShopic uporabniku ni dolžan vrniti njegovih prispevkov. Spletno mesto iShopic bo spremenil oz. odstranil sporne prispevke ali onemogočil dostop do njih brez predhodnega obvestila, in sicer nemudoma, ko mu bo kršitev znana.

Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo prispevka na spletnem mestu kršene njegove pravice ali pravno varovani interesi, lahko z obrazloženo prijavo, v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od spletnega mesta iShopic zahteva, da tako vsebino odstrani s spletnega mesta. Prijava se pošlje na e-naslov: info(afna)ishopic.com.

Uporabnik odgovarja za mnenja, nasvete, izjave, ponudbe ali druge podatke oz. vsebine, ki jih objavi na spletnem mestu.

Spletno mesto iShopic bo aktivno sodeloval z državnimi organi in ponudniki internetnih storitev pri ugotavljanju in razkrivanju protipravnih ravnanj. 
 

1.5 Pravila komentarjev

  

 • Uporaba komentarjev na spletnem mestu iShopic daje možnost komurkoli in kadarkoli v primeru registracije oziroma prijave uporabnika. Prav tako se možnost lahko ponudi ali odvzame kadarkoli in komurkoli. Spletno mesto iShopic ne odgovarja za posledice uporabe komentarjev ali posledice nezmožnosti uporabe komentarjev.
 • Za vnos sporočil veljajo naslednja pravila:
  Za vsebino, naslove in priloge sporočil v komentarjih so odgovorni uporabniki sami.
  Opozorilo: Po Kazenskem zakoniku KZ-1 je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe.
 • Spletno mesto iShopic si pridržujejo pravico izbrisa sporočil ali delov sporočil. Izbris je posebej verjeten v primerih, ko je sporočilo pravno problematično, žaljivo, napeljuje k nasilju ali oglasno.
 • Brisanje pravno problematične vsebine je mogoče kjerkoli in kadarkoli.
 • Skrbnik lahko posameznim uporabnikom kadarkoli za določen ali nedoločen čas odvzame možnost pisanja v komentarje.
 • Spletno mesto bo pomagalo pri ugotavljanju odgovornosti uporabnikov, če bo k temu pozvan s strani pristojnih organov.

 
Kazenski zakonik KZ-1:

 
Ogrožanje varnosti

 
135. člen

 
(1) Kdor ogrozi varnost kakšne osebe z grdim ravnanjem ali z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje ali telo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti

 
297. člen

 
(1) Kdor javno spodbuja ali razpihuje narodnostno, rasno, versko ali drugo sovraštvo, razdor ali nestrpnost, ali spodbuja k drugi neenakopravnosti zaradi telesnih ali duševnih pomanjkljivosti ali spolne usmerjenosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

 
(2) Enako se kaznuje, kdor javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, omalovažuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost.
 

(3) Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo v sredstvih javnega obveščanja se kaznuje tudi urednik oziroma tisti, ki ga je nadomeščal, s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena, razen če je šlo za prenos oddaje v živo in dejanj iz prejšnjih odstavkov ni mogel preprečiti.
 

(4) Če je dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storjeno s prisilo, grdim ravnanjem, ogrožanjem varnosti, sramotitvijo narodnostnih, narodnih ali verskih simbolov, poškodovanjem tujih stvari, skrunitvijo spomenikov, spominskih znamenj ali grobov, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.
 

(5) Če stori dejanja iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali pravic, se kaznuje z zaporom do petih let.
 

(6) Sredstva in predmeti s sporočili iz prvega odstavka tega člena, pa tudi pripomočki, namenjeni za njihovo izdelovanje, razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo ali njihova uporaba ustrezno onemogoči. 
 

1.6 Izključitev odgovornosti

 
Spletno mesto iShopic ne prevzema nobenega jamstva, da so vsebine (komentarji, mnenja, obvestila, oglasi ipd.), objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi njih samih ali ker se je na njih zanesel.

Spletno mesto iShopic ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno. Spletno mesto iShopic si, če meni, da je to potrebno, pridržuje tudi pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za potreben čas, brez predhodnega obvestila, prekine delovanje spletnega mesta.

Spletno mesto iShopic ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati uporabniku (na njegovi strojni, programski ali drugi opremi itd.). Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Registrirani uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja za prijavo na spletnem mestu. Če sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti spletno mesto iShopic. Spletno mesto iShopic ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

Vsebina, ki jo na spletnem mestu objavijo uporabniki, ne odraža stališč spletnega mesta iShopic in spletno mesto iShopic zanjo ne odgovarja. Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so z objavo vsebine na spletnem mestu kršene njegove pravice ali pravni interesi, lahko z obrazloženo zahtevo, ki jo pošlje na e-naslov info(afna)ishopic.com in v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od spletnega mesta iShopic zahteva, da tako vsebino umakne s spletnega mesta. Spletno mesto iShopic se zavezuje, da bo zahtevo, ki izpolnjuje pogoje po tem odstavku, obravnaval v razumnem roku glede na naravo zatrjevane kršitve. Spletno mesto iShopic na uporabnikovo zahtevo ni dolžan odgovoriti.

Spletno mesto iShopic ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh izven spletnega mesta iShopic.com, ki so dostopne preko hiperpovezav na tem spletnem mestu. Vsaka povezava s spletno stranjo tretjih je na razpolago le zaradi preglednosti. Spletne strani tretjih uporabljate na lastno odgovornost. 
 

1.7 Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

 
Spletno mesto iShopic se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov, ki so fizične osebe, uporabljal in obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Politiko zasebnosti. Varstvo osebnih podatkov je podrobno opredeljeno v Politiki zasebnosti
 

1.8 Pravice intelektualne lastnine

 
Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvoki itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je spletno mesto iShopic oz. oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Spletno mesto iShopic se z objavo vsebin na spletnem mestu in z omogočanjem uporabe spletnega mesta ne odpoveduje nobeni od materialnih avtorskih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja spletnega mesta iShopic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za osebni ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika. 
 

1.9 Končne določbe

 
Ta pravila uporabe so na voljo na spletnem mestu na spletnem naslovu https://www.ishopic.com.


Navedena pravila uporabe se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato se uporabniku predlaga, da si jih prebere ob vsakem obisku spletnega mesta. Vsaka verzija pravil uporabe je posebej datirana.

Neveljavnost katerekoli določbe teh pravil uporabe, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pravil uporabe kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta pravila uporabe pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in spletnim mestom iShopicom se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 

2. SPLOŠNI POGOJI

 

2.1 Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

 
Ti splošni pogoji veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto https://www.ishopic.com in s katerim upravlja podjetje iShopic d.o.o., Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: spletno mesto iShopic).

Ti splošni pogoji dopolnjujejo pravila uporabe spletnega mesta iShopic.com.

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih, ne glede na to, ali uporabnik na spletnem mestu opravi nakup ali ne. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev, in da je seznanjen s Politiko zasebnosti .

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Spletno mesto iShopic vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi splošnimi pogoji poslovanja ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da ne uporabljajo spletnega mesta. 
 

2.2 Informacije o spletnem mestu

 
Naziv: iShopic d.o.o.
Sedež: Tržaška cesta 135, SI-1000 Ljubljana
E-naslov (naslov za ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): info(afna)ishopic.com
Matična številka: 6344267
ID za DDV: SI45750947
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložek št. pri sodišču SRG 2013/13405 
 

2.3 Oddajanje oglasov


Spletno mesto omogoča oddajanje oglasov za izdelke in storitve. Za oddajo oglasa na spletnem portalu je potrebno opraviti registracijo.

Naročnik oglasa (v nadaljevanju: prodajalec) se zaveže, da ne bo objavljal oglasov za koga drugega brez njegovega soglasja.

Za prodajalca, ki odda oglas, ter ima s spletnim mestom iShopic sklenjeno pogodbo, ti splošni pogoji (verzija, ki je veljavna v času oddaje oglasa) veljajo kot sestavni del pogodbe.

Za celotno vsebino oglasa, vključno s slikami, povezavami in tekstom, je izključno odgovoren prodajalec.

S potrditvijo oddaje oglasa po opravljenih tehničnih korakih, ki vodijo do oddaje oglasa, je pogodba med spletnim mestom iShopic in med prodajalcem sklenjena. S tem se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena, storitev (objava oglasa za sporazumno dogovorjen čas in pod sporazumno dogovorjenimi pogoji) pa je po uspešno prodanem izdelku/storitve opravljena. V kolikor gre za razmerja s fizičnimi osebami, ki so potrošniki, ravna pri upravljanju spletnega mesta iShopic skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Spletno mesto iShopic oglaševalcem, ki so potrošniki po ZVPot, zagotavlja vse pravice, ki izhajajo iz ZVPot, razen možnosti odstopa od pogodbe po začetku opravljanja storitve, saj narava storitve tega ne omogoča. Glede na navedeno po začetku opravljanja storitve odstop od sklenjene pogodbe ni več mogoč in plačilo ni vračljivo.

Objava oglasov je plačljiva pod pogojem, da je izdelek/storitev prodan preko spletnega mesta. Od vsake uspešne prodaje se zaračuna provizija, ki je razvidna iz cenika s klikom tukaj. Cenik je sestavni del splošnih pogojev.

Prodajalec pooblašča spletno mesto iShopic, da le-ta v njegovem imenu sprejema kupnino za prodane izdelke/storitve. Preklic pooblastila ni mogoč, saj je sprejemanje kupnine za prodajalca bistvena lastnost spletnega mesta.

Spletno mesto iShopic prejeto kupnino sprosti v 15. dneh po poteku dostavnega roka oziroma naslednji delovni dan, če je ta dan praznik oziroma dela prost dan. Kupnino nato banka nakaže prodajalcu v skladu s svojo politiko izplačevanja.


Prodajalec se zavezuje, da bo njegov oglas resničen; da ne bo oglaševal blaga, katerega promet in/ali oglaševanje je z zakonom prepovedano. Enako velja za storitve. V primeru suma kaznivega dejanja, bo spletno mesto iShopic sodeloval s pristojnimi organi. Prodajalec se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki so v nasprotju z zakoni, drugimi predpisi in ustavo Republike Slovenije.

Prodajalec je dolžan ob naročilu oglasa navesti podatke o svoji identiteti: firmo in sedež firme ter ime in priimek odgovorne osebe ali ime in priimek oglaševalca ter njegovo stalno prebivališče. Prodajalec je dolžan posredovati tudi ustrezne podatke o bančnem računu (številka TRR in naziv banke).

Prepovedano je oddajanje oglasov, ki bi lahko pomenilo objavljanje potrebe po delu ali nudenje dela ali zaposlovanja na črno po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDCZ). Prodajalec se z oddajo oglasa zavezuje, da bo opravil registracijo ali priglasitev dejavnosti po določbah ZPDCZ. Spletno mesto iShopic si v primeru, da iz oglasa izhaja, da bi lahko oglas pomenil objavljanje potrebe ali nudenja dela ali zaposlovanja na črno, pridržuje pravico, da takega oglasa ne objavi. V skladu z ZPDCZ je dolžan spletno mesto iShopic pristojnim organom na njihovo zahtevo posredovati podatke o naročniku oglasa.

Prepovedano je oglaševanje zdravil, ki se izdajajo le na recept, in zdravil, ki niso pridobila dovoljenja za promet ter medicinskih pripomočkov, ki jih uporabljajo pravne ali fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno ali veterinarsko dejavnost, razen pripomočkov, ki nimajo visoke stopnje tveganja za uporabnika in si je oglaševalec pridobil dovoljenje pristojnega organa. Pri oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov je potrebno spoštovati določbe Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP) in Pravilnika o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov.

Spletno mesto iShopic si pridružuje pravico ne objave oz. izbrisa oglasa, če meni, da bi objava takšnega oglasa lahko povzročila škodo oz. ko mu je znano, da je oglas protipraven. Spletno mesto iShopic si tudi pridržuje pravico, da nemudoma izbriše uporabniški račun tistega prodajalca, ki bi kršil ta pravila ali kako drugače škodoval spletnemu mestu.

Prodajalec z vpisom podatkov na spletno mesto ne izključno ter časovno in teritorialno neomejeno, prenaša materialne avtorske pravice na vnesenih vsebinah. Prenos pravic lahko prodajalec kadarkoli prekliče, in sicer tako, da izbriše svoj oglas. Oglas za prodajo blaga na dražbi lahko prodajalec izbriše šele ko se le-ta zaključi oz. ko oglas poteče. Prodajalec se izrecno strinja, da se vse slike, ki so objavljene na spletnem portalu, označi z logotipom iShopic.

Spletno mesto iShopic ne odgovarja za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa, ne objave oziroma izbrisa oglasa ali napak v delovanju spletnega mesta, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe spletnega mesta. Vsebina in funkcionalnost tega spletnega mesta so ponujene „takšne kot so“, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Spletno mesto iShopic si pridržuje pravico do spreminjanja funkcionalnosti spletnega mesta in uporabniške izkušnje, kar lahko povzroči premik oglasa oziroma to, kako ga uporabniki najdejo. Spletno mesto iShopic ne jamči, da bo prodajalec lahko dostopal do vsebine svojega oglasa, ko ta enkrat poteče. Zato je priporočljivo, da prodajalec sam pri sebi shrani vsebino in slike oglasa, če jih bo želel kasneje uporabiti v kakšnem drugačnem kontekstu.

V primeru pritožbe s strani kupca, si spletno mesto iShopic pridržuje pravico, da pozove prodajalca k predložitvi dokazila (npr. izvod paketne spremnice, povratnica ipd.) o uspešni dostavi blaga. V kolikor prodajalec dokazila ne posreduje v zahtevanem roku 8. dni, mu spletno mesto iShopic ni dolžan posredovati kupnine.


2.4 Kdo lahko opravi nakup

 
Nakup na spletnem mestu lahko opravijo le registrirani uporabniki spletnega mesta, ki so dopolnili 15 let in jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost. 
 

2.5 Potek nakupa


Pred nakupom izdelka/storitve se lahko kupec seznani z bistvenimi lastnostmi izdelka/storitve, stanjem izdelka/storitve, z njegovo ceno, vključno z davkom na dodano vrednost, s stroški dostave, z možnostmi plačila ter z roki dostave.

Slike izdelkov/storitev so simbolične in ne zagotavljajo njihovih lastnosti.

Cene izdelkov/storitev so označene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost. Stroški dostave v ceno niso vključeni, razen v primeru, če prodajalec izrecno označi, da je strošek dostave že vključen v sami ceni izdelka/storitve. O celotnem znesku plačila (cena izdelka/storitve, davek, stroški dostave) je kupec obveščen, ko v postopku nakupa opravi svojo izbiro, vendar še pred dokončno potrditvijo nakupa.

Pred dokončno potrditvijo nakupa lahko kupec popravi svoj izbor izdelka/storitve, ki ga želi kupiti (odstranitev izdelka/storitve, zamenjava izdelka/storitve z drugim, sprememba količine …).

Kupec plača kupnino v skladu z navodili na spletnem mestu in v elektronskih sporočilih, ki jih prejme od spletnega mesta iShopic.
V primeru nakupa oziroma prodaje posameznega izdelka/storitve je omogočeno, da lahko stranki (kupec in prodajalec) komunicirata znotraj sistema.

O prejemu nakazila spletno mesto iShopic obvesti prodajalca. Prodajalec mora na spletnem mestu potrditi s klikom na gumb „Poslano“ v „Mojem profilu“ pod rubriko „Zgodovina prodaj“, da je kupljen izdelek/storitev poslal na kupčev naslov.

Spletno mesto iShopic kupcu pošlje elektronsko sporočilo o tem, da mu je prodajalec poslal kupljen izdelek/storitev. Kupec ima po nakupu izdelka možnost oceniti prodajalca. Prav tako ima prodajalec možnost oceniti kupca po opravljenem nakupu.

Če kupec v roku iz prejšnjega odstavka te točke na spletnem mestu iShopic označi, da je kupljen izdelek/storitev prejel in če nima pripomb na prejet izdelek/storitev ali če v roku iz prejšnjega odstavka te točke na spletnem mestu ne označi, da je kupljen izdelek/storitev prejel, spletno mesto iShopic kupnino za kupljen izdelek/storitev nakaže na transakciji račun prodajalca.

 

V kolikor kupec sporoči v roku, da je s kupljenim blagom nezadovoljen, se smatra, da je odstopil od pogodbe sklenjene na daljavo in se v ta namen upoštevajo določbe za odstop od pogodbe. Kupec se v tem primeru strinja, da bo o vračilu blaga prodajalcu obvestil tudi spletno mesto iShopic še isti dan. Prodajalec se v tem primeru strinja, da bo o prejemu vrnjenega blaga obvestil spletno mesto iShopic še isti dan. Po rešitvi pritožbe, bo spletno mesto iShopic, vrnilo kupnino kupcu v roku 14 dni od dneva, ko je pritožba nastala. V kolikor prodajalec spletno mesto iShopic ne bo obvestil o prispelem vračilu blaga, odgovarja za zakonite zamudne obresti, ki pripadajo kupcu in škodo povzročeno spletnemu mestu iShopic in kupcu zaradi opustitve dolžnosti obveščanja. Več o tem kliknite tukaj.

 

Po preteku roka se mora kupec z morebitnimi pripombami na kupljene oziroma prejete izdelke/storitve obrniti neposredno na prodajalca. Več o tem kliknite tukaj.

Če kupec v roku na spletnem mestu sporoči, da kupljenih izdelkov/storitev ni prejel ali da jih je prejel, vendar ima nanje pripombe, se mora obrniti na prodajalca oziroma nas o tem obvestiti. Spletno mesto iShopic garantira samo za izvedbo plačilne transakcije in ne dostavo izdelka/storitve.

 

2.6 Pogodba

 
Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. Pogodba med kupcem in prodajalcem je sklenjena, ko spletno mesto iShopic prejme kupnino. Kupec se s pogodbo zavezuje, da bo v skladu z navodili na spletnem mestu označil, ali je od prodajalca prejel kupljene izdelke/storitve.

Ti splošni pogoji so sestavni del pogodbe.

Kupoprodajna pogodba (Naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna preko njegovega uporabniškega računa (glej „Moj profil“ v rubriki „Zgodovina nakupov“ pod sliko lupa), za prodajalca pa preko njegovega uporabniškega računa (glej „Moj profil“ v rubriki „Zgodovina prodaj“ pod sliko lupa). 
 

2.7 Odstop od pogodbe


V primeru, da kupec - potrošnik (kot je le-ta opredeljen v Zakonu o varstvu potrošnikov) sklene pogodbo na daljavo s podjetjem (kot je le-to opredeljeno v Zakonu o varstvu potrošnikov), ima pravico, da odstopi od pogodbe v 14 dneh od prejema blaga, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Sporočilo o odstopu mora potrošnik posredovati podjetju na dogovorjen način. Za sporočilo o odstopu se šteje tudi vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe. Več o tem kliknite tukaj. 

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe oziroma 14-dvevni rok za »premislek« ne velja za nekatere izdelke, denimo:

  

 • letalske in železniške vozovnice, koncertne vstopnice, rezervacijo hotelske sobe ali najema avtomobila in gostinske storitve za določen datum,
 • redno dostavo hrane in pijače (npr. redna dostava mleka),
 • Pri o dobavi časopisov, revij in periodičnih publikacij,
 • blago, izdelano po naročilu (npr. po meri narejena obleka),
 • nosilce podatkov, npr. nosilce DVD, pri katerih ste po prejemu odlepili varnostni pečat,
 • spletno digitalno vsebino, če se je prenos ali pretakanje že začelo,
 • blago, kupljeno zasebno pri posamezniku, ne pri podjetju,
 • če gre za storitev, ki se je že začela opravljati.

 

V primeru odstopa od pogodbe mora potrošnik blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti prodajalcu v 30 dneh od sporočila o odstopu od pogodbe. Kupec blago pošlje ali ga osebno dostavi prodajalcu.

Vse stroške, povezane z vračilom blaga, nosi kupec. 

iShopic d.o.o. se zavezuje, da spoštuje veljavno zakonodajo na področju varstva potrošnikov. Morebitne pritožbe uporabnikov v zvezi z nakupi ali prodajami v spletnem mestu https://www.ishopic.com, obravnava administrativni oddelek. Vse pritožbe bomo obravnavali najkasneje v roku 8-ih delovnih dni in sam postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje iShopic se zavezuje, da bo varoval podatke pritožnika in jih ne bo razkrival tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika ali v primeru uradne odločbe državnega preiskovalnega organa ali institucije.

iShopic d.o.o. si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno, saj sodno reševanje lahko predstavlja nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo ob reševanju spora.

Vse morebitne reklamacije rešujeta izključno prodajalec - kupec in po potrebi tudi ponudnik storitve v zakonsko določenem reklamacijskem roku. 
 

2.8 Načini plačila

 

Na spletnem mestu iShopic je omogočeno plačevanje s kreditnimi in plačilnimi karticami katere omogoča NLB d.d., ki je odgovorna za izvedbo plačil preko spletnega mesta iShopic.


V naboru kartic za plačilo so:

 

 • Visa in Visa Elektron,
 • Activa,
 • Maestro,
 • Mastercard,
 • preko spletne banke NLB Klik.


2.9 Dostava naročenih izdelkov/storitev

 
Spletno mesto iShopic vam ob vsakem oglasu prikaže tudi strošek dostave na vaš izbrani dostavni naslov. Cene dostave določi prodajalec izdelka/storitve.

iShopic ob vsakem oglasu prikaže tudi predvideni rok dostave, ki je prav tako določen s strani prodajalca posameznega izdelka/storitve.

Za pravilnost vnosa cene in roka dostave, izbiro dostavne službe in kvaliteto dostave odgovarja izključno prodajalec izdelka/storitve. 
 

2.10 Vračilo poškodovanih pošiljk

 
Če ste ob prevzemu pošiljke opazili, da je paket poškodovan, da v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi oz. pošti preko katere je prodajalec izdelek/storitev poslal. Za navodila o izvedbi reklamacije se obrnite neposredno na dostavno službo oz. pošto.

Pošiljko ohranite v enakem stanju, kot ste jo prejeli (ne da bi karkoli dodali ali odstranili), dokler ne prejmete nadaljnjih navodil. Uslužbenec bo izpolnil Zapisnik o poškodovani pošiljki. Skupaj s pošto boste poskrbeli, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

Za reklamacijo izdelka/storitve naj se kupec obrne na prodajalca.

Prodajalci se morajo zavedati, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato se od prodajalcev pričakuje, da si prizadevajo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.


2.11 Končne določbe

 
Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in spletnim mestom iShopic se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija. 
 

3. POGOJI DRAŽBE IN PRAVILA LICITIRANJA

 
Najvišja ponudba za izdelek/storitev, ki presega izklicno ceno ob koncu dražbe, je uspešna ponudba. Uporabnik, ki je dal tako ponudbo, je uspešen uporabnik. Nova ponudba mora presegati 100 % vrednosti prejšnje ponudbe.
Uporabnikova najvišja ponudba je enaka najvišjemu znesku, ki ga je pripravljen plačati za določen izdelek/storitev. Svojo najvišjo ponudbo lahko uporabnik kadarkoli do konca dražbe poviša, ne more pa je znižati. Več o tem kliknite tukaj. 
 

3.1 Veljavnost in uporaba pogojev dražb


Ti dražbeni pogoji veljajo za vsakogar (v nadaljevanju: uporabnik), ki uporablja internetno platformo za licitiranje (v nadaljevanju: dražbena platforma), ki je v času sprejetja teh splošnih prodajnih pogojev dostopna na spletnem naslovu https://www.ishopic.com in s katero upravlja družba iShopic do.o., Tržaška cesta 135, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: spletno mesto iShopic).

Na dražbeni platformi po sistemu dražbe spletno mesto iShopic in tretje osebe (v nadaljevanju: prodajalci) ponujajo blago in storitve (v nadaljevanju: izdelke/storitve). Uporabnik je oseba, ki z oddajo svoje ponujene cene (ponudbe) zavezujoče poda ponudbo za nakup ponujenega izdelka/storitev prodajalca za ponujeno ceno in s tem izrecno soglaša in sprejema, da bo v primeru, če bo v skladu s temi pogoji uspešen na dražbi, pogodba za nakup izdelka/storitve po preteku trajanja dražbe sklenjena in da bo tako izdelek/storitev kupljen pod dogovorjenimi pogoji. Pri merjenju trajanja dražbe je odločilen čas dražbe, kot je razviden iz spletne strani, na kateri se nahaja dražbena platforma.

Ti dražbeni pogoji dopolnjujejo Splošne pogoje spletnega mesta iShopic.com in pravila uporabe spletnega mesta iShopic.com.

Ti dražbeni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med uporabnikom in prodajalcem ter pravila uporabe dražbene platforme.

Ti dražbeni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče dražbeno platformo in pri vseh kasnejših obiskih, ne glede na to, ali je uporabnik pri licitiranju uspešen ali ne. Z uporabo dražbene platforme uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh pogojev, ter da je seznanjen in soglaša s Splošnimi pogoji spletnega mesta iShopic.com ter Politiko zasebnosti.

Ti dražbeni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo dražbene platforme pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Spletno mesto iShopic vljudno prosi uporabnike, ki se ne strinjajo s temi pogoji ali njihovimi spremembami ali dopolnitvami, da ne uporabljajo dražbene platforme.

3.2 Kdo lahko licitira

 
Dražbeno platformo lahko uporabijo le registrirani uporabniki spletnega mesta iShopic.com, ki so dopolnili 15 let in jim ni bila odvzeta poslovna sposobnost. 
 

3.3 Dolžnosti in odgovornost uporabnikov

 
Ob prvem vpisu na dražbeno platformo mora uporabnik opraviti registracijo in pri tem izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Pri tem se uporabnik zavezuje, da bo skrbel za varnost svojih prijavnih podatkov ter da bo občasno spreminjal geslo. Spletno mesto iShopic ne odgovarja v primeru morebitnih zlorab prijavnih podatkov, uporabnik pa se zavezuje v primeru suma zlorabe spletno mesto iShopic nemudoma obvestiti, da bo lahko ta ustrezno ukrepal. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev zavezuje, da bo ravnal skladno z njimi.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli metod, orodij ali programskih komponent, ki bi lahko vplivale na delovanje dražbene platforme. Spletno mesto iShopic si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki tega ne bodo spoštovali, brez obrazložitve po lastni presoji prepreči sodelovanje na dražbi ter od njih terja povračilo nastalih stroškov.

Uporabnik se strinja, da bo v času udeležbe na dražbi in pri uporabi dražbene platforme upošteval v Republiki Sloveniji veljavno zakonodajo, druge predpise, dražbene pogoje in splošne pogoje spletnega mesta. Če tega ne bo upošteval, lahko spletno mesto iShopic uporabnika brez predhodnega opozorila izključi iz dražbe.

Vsak uporabnik s sprejemom teh pravil dovoljuje spletnemu mestu iShopic in prodajalcu uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za namen delovanja dražbene platforme ter za pošiljanje e-naslova za namen obveščanja v skladu s temi dražbenimi pogoji. Uporabnik izrecno dovoljuje, da lahko spletno mesto iShopic podatke o uporabniku posreduje prodajalcu. Spletno mesto iShopic in prodajalec se zavezujeta te podatke uporabiti le v namen, za katerega so bili pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je podrobno opredeljeno v Politiki zasebnosti
 

3.4 Potek dražbe

 
Začetek in zaključek dražbe je objavljen na spletni strani, kjer se nahaja dražbena platforma. Merodajna je ura na spletni strani. Ponudbe je mogoče oddajati le znotraj tega časa, in sicer praviloma 24 ur na dan, preko dražbene platforme, razen na zadnji dan dražbe, ko je čas zaključka oddaje ponudb označen pri posameznem izdelku/storitvi na spletni strani, kjer poteka dražba.

Prodajalec lahko za izdelek/storitev določi izklicno ceno. To je minimalna ponudba, ki je pogoj, da se uporabnik lahko aktivno udeleži dražbe.

Prodajalec lahko za izdelek/storitev določi tudi pridržano ceno. Pridržana cena je znana samo prodajalcu. V primeru da je pridržana cena dosežena, je prodajalec izdelek/storitev dolžan prodati najvišjemu ponudniku. Če pridržana cena ni dosežena, prodajalec ni zavezan k prodaji izdelka/storitve. Prav tako je najboljši ponudnik zavezan k nakupu šele, ko njegova ponudba doseže pridržano ceno.
Prodajalcu se priporoča, da spremlja status lastnih ponudb in potek spletne dražbe ter se odloča, ali in v kakšni višini želi še naprej oddajati ponudbe. Če ga je drug uporabnik presegel z višjo ponudbo, mora sam določiti novo ponudbo, višjo od te ponudbe, če želi še naprej sodelovati v dražbi tega izdelka/storitve. V tem primeru nova ponudba nadomesti vse dotedanje ponudbe, ki jih je uporabnik oddal za določeni izdelek/storitev. Število danih ponudb je neomejeno.

Vse ponudbe, ki so jih dali uporabniki, in njihovi vzdevki so vidni med zadnjimi ponudbami na spletni strani, kjer poteka dražba.

Če v zvezi z veljavnostjo ponudb pride do spora med samimi uporabniki ali uporabniki in prodajalcem, lahko spletno mesto iShopic odloči, s katerim uporabnikom bo sklenjena pogodba oziroma kateremu uporabniku bo dodeljen izdelek/storitev. Vse odločitve spletnega mesta iShopic so dokončne in zavezujoče.

Dražbena platforma uporabniku omogoča, da se ga po oddaji ponudbe prek e-sporočila obvesti o tem, da je bila njegova ponudba presežena. Po zaključku dražbe prejme uspešni uporabnik e-sporočilo z informacijo o uspehu v dražbi za določen izdelek/storitev. Ta e-sporočila so zgolj informativne narave. Pošiljanje ali opustitev pošiljanja teh e-sporočil nima nobenega vpliva na status posameznih ponudb uporabnikov ali na ponudbe drugih uporabnikov. Potek oddajanja ponudb se beleži v bazi sistema dražbene platforme, na podlagi katere prodajalec ugotovi, kateri uporabnik je bil uspešen na dražbi določenega izdelka/storitve. 
 

3.5 Sklenitev pogodbe in plačilo

 
Po preteku določenega časa namenjenega licitiranju, ki ga določi prodajalec, pride med prodajalcem in uspešnim uporabnikom, do sklenitve pogodbe o nakupu izdelka/storitve, ki ga je prodajalec ponudil na dražbeni platformi. Zavezujoča sklenitev pogodbe poteka v obliki samodejne dodelitve izdelka/storitve ob koncu dražbe. Ob koncu vsake dražbe spletno mesto iShopic v imenu prodajalca za vse izdelke/storitve ugotovi uporabnika z najvišjo ponudbo (v nadaljevanju: kupec), se z njim poveže po e-naslovu in ga obvesti o uspešni ponudbi in pozove k plačilu izdelka/storitve. S tem je ob koncu dražbe sklenjena pogodba med prodajalcem in kupcem za prodajo izdelka/storitve za ceno, ki jo je kupec ponudil (uspešna ponudba). Pogodba je za kupca in za prodajalca obvezujoča.

Pogodbeno razmerje nastane z zaključkom dražbe neposredno med prodajalcem in uspešnim uporabnikom.

Kupcu oz. uporabniku se ne zaračunavajo pristojbine za udeležbo v dražbi ali morebitni drugi zneski. Kupci, ki po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) veljajo za potrošnike, ne morejo odstopiti od kupoprodajne pogodbe, kar je v skladu s 43.a/I(5) členom ZVPot.

Uspešni uporabnik oz. kupec je dolžan izvršiti celotno plačilo najpozneje v 7 dneh po dnevu, ko je poslano e-obvestilo s strani spletnega mesta iShopic. Pravočasno plačilo v roku 7 dni od dneva, ko je poslano e-obvestilo s strani spletnega mesta iShopic, je bistvena sestavina pogodbe in v kolikor kupec ne plača izdelka/storitve v navedenem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe. Prodajalec lahko zahteva tudi povračilo nastale škode. Enako velja, če kupec e-obvestila ni prejel, ker se z njim, glede na podatke, ki jih je posredoval, ni bilo mogoče povezati oziroma če poslano e-obvestilo ni bilo prejeto iz razlogov, za katere medij ne odgovarja.

Če kupec (dražitelj) ne kupi dražbenega izdelka/storitve se šteje dražba za neuspešno. Prodajalec se po tej neuspešni dražbi sam odločil za naslednji korak prodaje. Več o tem kliknite tukaj. 
 

3.6 Izdelki/storitve


Za vse izdelke/storitve, ki so ponujeni prek dražbene platforme, velja opis prodajalca.

Spletno mesto iShopic ne prevzema nikakršne odgovornosti, vezane na izdelke/storitve.

Spletno mesto iShopic je pooblaščen, da v imenu in za račun prodajalca od kupcev sprejme plačilo kupnine.

Garancija za posamezni izdelek/storitev je odvisna od posamičnih določil prodajalca in od veljavnega prava. 
 

3.7 Izključitev odgovornosti

 
Spletno mesto iShopic v zvezi z izdelki/storitvami ne daje nikakršnih zagotovil ali garancij, med drugim glede opisa izdelkov/storitev, jamstva za napake in garancije za brezhibno delovanje. Tovrstne zahtevke lahko kupci naslovijo zgolj in neposredno na prodajalca. Prav tako je izključena vsakršna odškodninska odgovornost spletnega mesta iShopic v povezavi z izdelki/storitvami, tudi če bi bila podana njegova morebitna malomarnost.

Vsakršna odgovornost spletnega mesta iShopic, njegovih predstavnikov ali sodelavcev pri izpolnitvi za neposredno in posredno škodo, ki bi nastala v zvezi z uporabo dražbene platforme, je v celoti izključena.

Spletno mesto iShopic ni v pogodbenem razmerju s kupcem. Spletno mesto iShopic, njegovi organi, sodelavci in partnerji zato izključujejo vsakršno pogodbeno odgovornost.

Odgovornost prodajalca v odnosu do kupcev se presoja glede na pogodbena določila prodajalca in v skladu z veljavnim pravom.

Spletno mesto iShopic ne daje nobenega jamstva za delovanje oz. dosegljivost dražbene platforme in njenih funkcij. Začasne omejitve lahko nastanejo na primer zaradi tehničnih motenj, kot so napake v strojni ali programski opremi, prekinitev dobave električne energije itd. Spletno mesto iShopic si poleg tega pridržuje pravico do začasne omejitve svojih storitev. Spletno mesto iShopic tudi izključuje vsakršno odgovornost za neposredno in posredno škodo, ki bi nastala v zvezi z uporabo dražbene platforme. 
 

3.8 Končne določbe

 
Neveljavnost katerekoli določbe teh dražbenih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti dražbeni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabniki in spletnim mestom iShopic se uporablja pravo Republike Slovenije in pravo Evropskih skupnosti. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ti pogoji veljajo od 1.10.2016 do preklica oz. objave novih pogojev.

mastercard visa visa maestro activa visa mastercard NLB Klik